Yıllık Üretim Değerleri

Yıllık Üretim Değerleri Tablosu

Tarih

Yıllık Gerçekleşen Üretim MWh

Yıllık Kayıplı Üretim MWh

TOPLAM

844.198,70

832.423,38

2007

35.101,83

34.551,16

2008

71.668,38

70.544,07

2009

108.433,77

106.732,69

2010

132.651,80

130.570,80

2011

113.757,24

112.256,55

2012

105.254,37

103.930,06

2013

113.572,54

112.097,85

2014

55.615,78

55.039,03

2015

108.142,99

106.701,16